Shashi Kumar N

Shashi Kumar N

8050841209 8050841*** show

User Name

Overall Score :

Speech

Writing

Functional

Behavioural

Cognitive

Resume

Speech

Score :

Writing

Score :

Functional Skill

Score :

Behavioural Skill

Score :

Cognitive Skill

Score :
Logical Score
Analytical Score
Apptitude Score

About Me